انواع کفپوش های سالن ورزشی جهان کفپوش


کفپوش سالنی فوم دار 4.5 میل آکام فلور    
قیمت هر متر مربع        
کفپوش سالنی فوم دار 5.5 میل آکام فلور    
قیمت هر متر مربع       
کفپوش سالنی فوم دار 6 میل آکام فلور    
        

کفپوش سالنی فوم دار 6.5 میل آکام فلور    قیمت هر متر مربع        
کفپوش سالنی فوم دار 7 میل آکام فلور    قیمت هر متر مربع     

کفپوش سالنی فوم دار 8 میل آکام فلور    قیمت هر متر مربع       
کفپوش سالنی فوم دار 10 میل آکام فلور    قیمت هر متر مربع   
 کفپوش طرح چوب 6.5 میل آکام فلور     


                               

  •   نوشته شده توسط : admin
  •   بازدید : 342
  •   تاریخ انتشار :  17 دی 1397, 12:11